User Agreement

  1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen otomatik olan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Selfie Park Turizm  A.Ş (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.
Veri İşleme AmacıVeri KategorisiHukuki Sebep
Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans 6698 sayılı KVKK m.5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, İşlem Güvenliği6698 sayılı KVKK m.5/2-aKanunlarda açıkça öngörülmesi. 6698 sayılı KVKK m.5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Hukuk işlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiİşlem Güvenliği
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem6698 sayılı KVKK m.5/2-fİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem
   Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi   Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, İşlem Güvenliği6698 sayılı KVKK m.5/2-aKanunlarda açıkça öngörülmesi. 6698 sayılı KVKK m.5/2-fİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
  1. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;
Aktarımın Hukuki SebebiAktarımın AmacıAktarım Yapılan Taraf
6698 sayılı KVKK m.8/2-aİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıMal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesiİş Ortakları
6698 sayılı KVKK m.8/2-aVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiYetkili Kamu Kurumları ve Yetkili Özel Kişiler
  1. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Başvuru Yolu: Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz iletiBaşvuru Adresi:  [email protected]