Selfie Park Entrance Ticket

Selfie Park is open every day of the week between 09:00 - 21:00.

Selfie Park Ticket Sales

Ticket Type

Online special 10% discount

Adult

472,5 ₺ 525 ₺

Student/Child

315 ₺ 350 ₺

* Baby 0-4 years old is free of charge.
* Ticket control is provided by showing ID at the cashier at the entrance of the selfie park.

Buy a ticket

Select Date *
Adult (12+ years)
Child (4-12 years)
Total amount
0.00
  ₺
Your name *
Your surname *
Telephone number *
Email *

Detailed Description

Europe’s largest, Antalya’s first and only selfie museum. You can use your ticket between 09:00 - 21:00 .

Frequently Asked Questions

After selecting the date, number of adults and number of children in the “Selfie Park Ticket Sales” section above, you can easily purchase your ticket in 2 steps by entering your name, surname and contact information. Your ticket will be sent to your e-mail address free of charge.

Your selfie park ticket includes all selfie areas with different concepts, where you can collect good memories, have fun to the fullest, and also create good content for your social media accounts.

Fener Mah. 1964 St. You can easily reach our place at Akanay Apt, D:No:37/A Muratpaşa/Antalya by taxi, bus or private car. There is a private parking area for our customers.

Selfie Park allows you to have a different shopping experience with its wide range of drinks and donuts, offering you the opportunity to have fun all day, and a variety of products available in its own store.

Contact Information

Phone

+90 242 324 44 40

Working Hours

Every day: 09:00 - 21:00

Follow us!

All rights reserved. © 2022 Selfie Park.

Web design made by eKoza Digital.

  1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen otomatik olan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Selfie Park Turizm  A.Ş (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.
Veri İşleme AmacıVeri KategorisiHukuki Sebep
Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans 6698 sayılı KVKK m.5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, İşlem Güvenliği6698 sayılı KVKK m.5/2-aKanunlarda açıkça öngörülmesi. 6698 sayılı KVKK m.5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Hukuk işlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiİşlem Güvenliği
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem6698 sayılı KVKK m.5/2-fİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim, Müşteri İşlem
   Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi   Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, İşlem Güvenliği6698 sayılı KVKK m.5/2-aKanunlarda açıkça öngörülmesi. 6698 sayılı KVKK m.5/2-fİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
  1. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;
Aktarımın Hukuki SebebiAktarımın AmacıAktarım Yapılan Taraf
6698 sayılı KVKK m.8/2-aİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıMal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesiİş Ortakları
6698 sayılı KVKK m.8/2-aVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiYetkili Kamu Kurumları ve Yetkili Özel Kişiler
  1. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Başvuru Yolu: Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz iletiBaşvuru Adresi:  [email protected]